SafetyCheck

safetycheck_safetyrespect_1564x

For å sikkerhets stille høyeste sikkerhet på byggeplasser, tilbyr vi periodisk sikkerhetskontroll av plassmontert fallsikring, en såkalt SafetyCheck. Forslag til tiltak ved eventuelle feil dokumenteres. Denne SafetyCheck utføres i henhold til arbeidsmetode med sjekklister i vår utviklede mobilapplikasjon og dokumenteres samt distribueres til ansvarlige.

stairs_safetyrespect_3406

installation_safetyrespect_7268c

TJENESTER