Plasstøpt

casting_in_site_safetyrespect_04

Ved plasstøpt dekke finnes muligheten å prosjektere inn innfestninger for fallsikringen. Eksempelvis kan Innstøpningshylse med integrert stolpelås støpes inn i veggtopper, t.eks. i husgavler, heis- og trappesjakter. Deretter monteres Stolpe 1,3 m og Rekkverksnett.

For å kunne bygge fasader innenfra dekke kan forslagsvis Balkongfeste 10 gr monteres som innfestning, hvilket gir en helling på fallsikringen med ca. 10 grader.

På dekkekant kan Vertikalfeste monteres som innfestning, deretter Stolpe 1,3 m og Rekkverksnett.

For øvrige behov av fallsikring så som trapper, vindusåpninger med mer finns ulike løsninger som kan prosjekteres og støpes inn for å forenkle montasje av fallsikringen og skape sikre arbeidsplasser.

PRODUKTER
• Innstøpningshylse med armering
• Balkongfeste 10 gr
• Vertikalfeste
• Stolpe 1,3 m
• Rekkverksnett 1,3 L, 1,95 L, 2,6 L

socket_w_rebar_safetyrespect_0203

På veggtopper kan Innstøpningshylse med integrert stolpelås støpes inn i som innfestnig av fallsikring.

balcony_bracket_safetyrespect_2596

På dekkekant kan Vertikalfeste monteres som innfestning, deretter Stolpe 1,3 m og Rekkverksnett.