Sikringsskjerm på stillas

safety_fan_scaffolding_safetyrespect_2

SafetyRespect Sikringsskjermsystem for stillase er et suplement til vårt ordinære fallsikringssystem og anvendes for å fange opp fallende materialer og gjenstander (ikke person), som kan innebære risiko for skader på personer og elementer. Dette systemet er anpasset for å monteres på de fleste stillasfabrikat uten behov for løftekran og med muligheten å direkte integrere SafetyRespects ordinære fallsikringssystem.
Ta i betraktning de økede belastningene på stillaskonstruksjonen.

• Beskytter personer, fasader og omerådet nærmest rundt byggeprosjektet.
• Fanger og holder igjen fallende gjenstander.
• Kan monteres i alle typer situasjoner på en byggeplass, så som bjelkelag, stillaser og vegg.
• Kan monteres direkte fra arbeidsyten uten at byggets kraner anvendes.
• Kan enkelt flyttes og anpasses alt ettersom prosjektet går frem.
• Enkel å felle inn i vertikal stilling for ikke å være i veien for kraner.

PRODUKTER
• Nett Sikkringsskjerm 3×6 m
• Alu rør 6 m
• Dobbelkobling
• Dobbelkobling vridbar

safety_fan_scaffolding_safetyrespect_1safety_fan_scaffolding_safetyrespect_0935x

safety_fan_scaffolding_safetyrespect_4

safety_fan_scaffolding_safetyrespect_3