Årsaker til fallulykker

safetyrespect_8860

Bygg bransjen topper statistikken gjeldene anmeldelser av ulykker og alvorlige avvik, og belastes med et stort antall dødsulykker. Fallulykker har stor konsekvens for den det gjelder og ca. halvparten av bransjens dødsulykker kommer fra fall.  Undersøkelser av ulykkene viser at den interne risiko- eller sikkerhetsstyring i de ulykke utsatte foretak har blitt brutt i mange ledd.

Dårlig kunnskap og erfarenhet, utydelig ansvarsfordeling på byggeplassen, dårlig håndtering av interne regler og instruksjoner er noen faktorer som har bidratt til ulykkene. Årsakene finnes altså hos organisasjoner, arbeidsgivere og arbeidstakere.

Riktig innstilling, høyere kompetanse og smartere produkter er viktige faktorer som driver utviklingen fremover. Om de også kombineres med en strukturert arbeidsmetode, så som Kvalitets sikret fallsikring kommer en stor del av fallulykkene å unngås.