Påstøpning på HDF bjelkelag

Ved påstøpning av HDF-bjelkelag der Boltfot, Stolpe og Rekkverksnett anvendes på dekke er det en fordel å anvende Støpebeskyttelse. Rekkverksnettet kan heves på stolpen i flere steg opp til 310 mm med beholdt sikkerhet da rekkverkslåsen er i full funksjon. Støpebeskyttelsen beskytter boltfoten mot betongrester fra påstøpningen.

AVSPÄRRNING
• Boltfot
• Stolpe
• Støpebeskyttelse for Boltfot
• Rekkverksnett 2,6 L

cast_protection_safetyrespect_2cast_protection_safetyrespect_1