Wi-feste

WI-feste fallsikring vegg

WI-feste er et produkt som kan støpes inn i f.eks veggelement som innfestning for fallsikring. Den kan konfigureres og tilpasses for ulike veggtykkelser. Sandwich-vegger har ofte lav bæreevne i den ytre platen eller så mangler ytre plate, og kun Isolering er på plass. For å minimere arbeidet med montasje av fallsikringen kan WI-feste støpes inn i bæreskiven med tilpasset distanse igjennom isoleringen. Festet konfigureres spesifikt for hvert enkelt prosjekt for å passe den valgte veggkonstruksjonen og støpemåten. Utenfor isoleringen benyttes Flex Vertikalbjelke for en nære montasje av fallsikringen. Når sikringen senere demonteres tas distansene også bort og en minimal komplettering av isoleringen gjenstår for å opprettholde veggens isolerende egenskaper.

• For innstøpning i veggelement.
• Konfigureres for ulike støpemetoder.
• Klarer isolering opp til 200 mm.
• Tilpassede lengder ut i fra tykkelsen på isolering.
• Benyttes med Flex Vertikalbjelke.
• Forzinket.
• Vekt 1,8 kg.

Art. nr. 919200

PDF Produktblad

WI-feste fallsikring sandwichvegg

WI-feste fallsikring sandwichvegg

Fallsikring sandwichvegg

Fallsikring sandwichvegg