Sikringsskjerm stillas

Sikringsskjerm for stillas er et supplement til vår ordinære midlertidig fallsikring og anvendes for å fange opp fallende materialer og gjenstander (ikke person), som kan innebære risiko for skader på personer og elementer. Dette systemet er anpasset for å monteres på de fleste stillasfabrikat uten behov for løftekran og med muligheten å direkte integrere SafetyRespects ordinære fallsikringssystem. Ta i betraktning de økede belastningene på stillaskonstruksjonen.

Art.nr. 914015

PDF Produktblad

safety_fan_scaffolding_safetyrespect_2

safety_fan_scaffolding_safetyrespect_3

safety_fan_scaffolding_safetyrespect_4

safety_fan_scaffolding_safetyrespect_0935x