Infestning med Boltfot

slaps_safetyrespect_0115

Dekkekanter finnes overalt og er en vanlig fallsituasjon. Fallsikring kan monteres på dekket eller på utsiden av dekkekanten. Finnes det stolper kan dette være en alternativ innfestning av fallsikringen, se løsninger bjelker/stolper.

Vår løsning kan monteres på alle materialer og er raskt og fleksibelt da eksempelvis vegger skal monteres. Vanligvis monteres Boltfot ved dekkekanten for innfestning av fallsikringen. I Boltfoten monteres Stolpe 1,3 m deretter Rekkverksnett 2,6 L.

Når rekkverksnettet er i sin nederste posisjon tetter det mot dekke, og det kan enkelt heves på stolpen opp til 310 mm over bjelkelaget med beholdt sikkerhet. Dette skaper forutsetning for ulike arbeider ved dekkekanten.

Se også våre løsninger for prefab.

PRODUKTER
• Boltfot
• Vertikalfeste
• Stolpe 1,3 m
• Rekkverksnett 1,3 L, 1,95 L, 2,6 L

standard_system_0018

standard_system_safetyrespect_0136c

standard_system_safetyrespect_0114c

standard_system_safetyrespect_0112

standard_system_0119

concrete_slab_edges_safetyrespect_0136

standard_system_safetyrespect_0129