Formontering på prefabelementer

prefab_safetyrespect_1268c

For å skape en sikker arbeidsplass og spare tid kan fallsikring monteres på prefabelement før løft. Eksempelvis kan innfestning, Stolpe 1,3 m og Rekkverksnett 2,6 L monteres allerede på bilen der prefabelementene transporteres eller på bakken før løft. Fallsikringen er da allerede på plass når øvrig arbeid på bygget går frem. Montasje skjer raskt, er sikkert og skaper bedre økonomi der tidsbesparelse oppnås gjennom mer effektiv utnyttelse av byggkran.

PRODUKTER
• Boltfot
• Vertikalfeste
• Stolpe 1,3 m
• Rekkverksnett 1,3 L, 1,95 L, 2,6 L

prefab_safetyrespect_1266c

prefab_safetyrespect_1265c