Privacy policy

Du kan använda våra webbplatser utan att avslöja din identitet. Detaljer om den information som vi samlar in som standard när du besöker webbplatserna beskrivs nedan. Om du registrerar dig för någon av våra tjänster eller kontaktar oss via formulär kommer det att finnas detaljerad information om hur dina uppgifter behandlas i samband med din registrering.

GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller för alla som hanterar personuppgifter. Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en fysisk person. Det kan vara allt från namn, personnummer och e-post till bilder och IP-adresser.

SafetyRespect hanterar personuppgifter genom exempelvis registrering, lagring och utskick. Vi behandlar personuppgifter endast i syfte att utföra nödvändiga åtgärder för våra kunder, leverantörer och anställda.

Personuppgifter får behandlas om det finns rättslig grund, som exempelvis att:
• SafetyRespect har fått godkännande/samtycke att personuppgifter behandlas
• Behandlingen är nödvändig för att SafetyRespect som arbetsgivare, leverantör eller kund skall kunna uppfylla olika typer av avtal.
• Våra intressen av att behandla personuppgifter väger tyngre än intrånget i den enskildes integritet.

SafetyRespect sparar personuppgifter så länge som det behövs för att fullgöra de ändamål som personuppgifterna samlades in för. Lagring förkommer också i de fall vi måste uppfylla de rättsliga förpliktelser som följer av tillämpliga lagar. I sådana fall kan personuppgifter komma att sparas under längre tid.

Individer som berörs har rätt att när som helst få veta vilka uppgifter som ska lagras och har rätt att kräva att uppgifterna raderas, förutsatt att andra bestämmelser inte motsäger det.


COOKIES

SafetyRespect.se använder cookies i en begränsad omfattning för bland annat statistik via Google analytics. Om du vill kan du stänga av cookie-funktionen i din webbläsare.

En kaka (eller cookie) är en liten textfil som en webbplats begär att få spara på besökarens dator. Kakor används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i kakan kan också användas för att följa en användares surfande på webbplatser som använder samma kaka.

Det finns två typer av kakor. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på besökarens dator, kakan har då ett utgångsdatum. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen förra gången. När utgångsdatumet passerats raderas kakan när användaren återkommer till den webbplats som skapade den.

Den andra typen av kakor kallas sessionskakor och saknar utgångsdatum. Under tiden en användare är inne och surfar på en sida, lagras den här kakan temporärt i användarens dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk denne har valt. Sessionskakor lagras inte under en längre tid på användarens dator, utan försvinner när användaren stänger sin webbläsare.

Följande cookies används på safetyrespect.se:

_ga – Used by Google analytics to generate statistical data on how the visitor uses the website.

_gid – Used by Google analytics to generate statistical data on how the visitor uses the website.

_gat – Used by Google analytics to throttle the request rate to limit the colllection of data on high traffic sites.

IDE – Used by Google DoubleClick to register and report the website user’s actions after viewing or clicking one of the advertiser’s ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user.

YSC – Used by Youtube to register an unique ID to keep statistics of what videos the user has seen.

VISITOR_INFO1_LIVE – Used to track the information of the embedded YouTube videos on a website..

GPS – Used by Youtube to register an unique ID on mobile devices to enable tracking based on geographical GPS location.

_fbp – Used by Facebook to deliver advertisement when they are on Facebook or a digital platform powered by Facebook advertising after visiting this website.