Lange innfestninger

hall_system_safetyrespect_0035

Med prosjektert og formontert innfestning på stolper forenkles montasje av fallsikringen. Å anvende de eksisterende stolpene som innfestning skaper en fri yte på dekket for øvrige arbeidsmoment. Fallsikringen henger på stolpene over arbeidsyten og i riktig høyde for kommende arbeidsmoment. Om prosjektering av innfestning ikke er gjort på forhånd finnes andre innfestninger, kontakt oss.

SafetyRespects Rekkverksnett Alu 3 m klarer store spennvidder og muliggjør montering mellom stolper. Rekkverksnettet skjøtes fortløpende med Rørskjøter alternativt Rørkobling uten behov av innfestning på dekket. Rekkverksnettet kan heves og det skapes da en helt fri arbeidsyte for å legge ny overfalte, påstøpning med mer.

PRODUKTER
• Rekkverksnett Alu 3 m
• Rørskjøt
• Rørkobling
• Innfestning

hall_system_safetyrespect_0025