Kategori: Bjelker og søyler

Sveisehylse fallsikring stålkonstruksjoner

Sveisehylse på stålbjelke

welding_socket_safetyrespect_0080

Når stålbjelker anvendes i byggkonstruksjoner, kan Sveisehylse med integrert stolpelås prosjekteres inn som innfestning av fallskring. I disse tilfellene sveises sveisehylsen inn i henhold til instruksjon ved produksjonen av stålbjelkene. Etter at bjelken har blitt løftet på plass monteres Stolpe 1,3 m og Rekkverksnett 2,6 L. Montasje av fallsikringen blir både sikrere og raskere med en prefabrikert innfestning som denne.

PRODUKTER
• Sveisehylse
• Stolpe 1,3 m

• Rekkverksnett 1,3 L, 1,95 L, 2,6 L

welding_socket_safetyrespect_008c

welding_socket_safetyrespect_020c

midlertidig fallsikring fasader

Hulltaging og gjenging

For stålkonstruksjoner kan vi levere anpassede fallsikringsløsninger med ulike innfestninger. Hulltaging og gjenging, alternativt montasje av Gjengede sveiseplater utføres ved produksjonen av stålbjelken. Om Flex Fasadefeste anvendes så kan fallsikringens avstand til dekkekant justeres.

PRODUKTER
• Gjenget sveiseplate
• Rekomandert innfestning
• Stolpe 1,3 m

• Rekkverksnett 1,3 L, 1,95 L, 2,6 L

Gjengede sveiseplater

balcony_bracket_safetyrespect_0800c

For stålkonstruksjoner kan vi levere anpassede fallsikringsløsninger med ulike innfestninger. Hulltaging og gjenging, alternativt montasje av Gjengede sveiseplater utføres ved produksjonen av stålbjelken. Om Flex Fasadefeste anvendes så kan fallsikringens avstand til dekkekant justeres.

PRODUKTER
• Gjenget sveiseplate
• Rekomandert innfestning
• Stolpe 1,3 m

• Rekkverksnett 1,3 L, 1,95 L, 2,6 L

flex_facade_bracket_safetyrespect_9755

flex_facade_bracket_safetyrespect_9736

balcony_bracket_safetyrespect_0800

Trebjelker och tresøyler

hall_system_safetyrespect_1882

I byggkonstruksjoner med trebjelker kan fallsikringen monteres med ulike system og løsninger, eksempelvis Flex Fasadefeste. Fasadefestet monteres direkte mot trebjelken med påkrevd treskrue. Ved behov av taksikring kan Hallsystem monteres i trekonstruksjonen, innfestning skjer da med stag.

PRODUKTER
• Fasadefeste
• Hallsystem
• Treskrue
• Stolpe 1,3 m

• Rekkverksnett 1,3 L, 1,95 L, 2,6 L

hall_system_safetyrespect_1887

hall_system_safetyrespect_1882c

Flex fasadfeste

Gjengestag på stålbjelker

flex_facade_bracket_safetyrespect_00576

Gjengestag kan sveises fast på utsiden av stålbjelker for å skape innfestning for ulike typer av fallsikringsfester. Deretter kan eksempelvis Fasadefeste monteres sammen med Stolpe 1,3 m og Rekkverksnett 2,6 L. Denne løsningen skaper en fri arbeids yte helt ut til dekkekanten. Fasadefestet kan også justeres for å øke avstanden mellom stålbjelken og rekkverksnettet, til eksempel for montasje av vegger, vinduer med mer. Sveising av sveisemutter / Gjengestag kan utføres ved produksjonen eller direkte på arbeidsplassen.

PRODUKTER
• Gjengestag
• Fasadfeste
• Stolpe 1,3 m

• Rekkverksnett 1,3 L, 1,95 L, 2,6 L

flex_facade_bracket_safetyrespect_00579flex_facade_bracket_safetyrespect_1

Fallsikring stålbjelker

Formontert innfestning på stålbjelke

beams_and_columns_safetyrespect_0075

Med formontert innfestning i bæresystemet på stålbjeke underletter det montasje av fallsikringen da festet allerede er på plass. Det resterende montasje av Stolpe og Rekkverksnett kan gjøres enten før løft av bjelke eller på dekke etter montasje av bjelken. Dette skaper besparelse av tid for montasje, skaper sikrere arbeidsplass da montasje ved dekkekanten minimeres. Det innebærer også at fallsikringen ikke er i veien da øvrige arbeidsmoment på dekke skal utføres.

PRODUKTER
• Innfesting
• Stolpe 1,3 m

• Rekkverksnett 1,3 L, 1,95 L, 2,6 L

Aluminiumbarrier fallsikring

Lange innfestninger

hall_system_safetyrespect_0035

Med prosjektert og formontert innfestning på stolper forenkles montasje av fallsikringen. Å anvende de eksisterende stolpene som innfestning skaper en fri yte på dekket for øvrige arbeidsmoment. Fallsikringen henger på stolpene over arbeidsyten og i riktig høyde for kommende arbeidsmoment. Om prosjektering av innfestning ikke er gjort på forhånd finnes andre innfestninger, kontakt oss.

SafetyRespects Rekkverksnett Alu 3 m klarer store spennvidder og muliggjør montering mellom stolper. Rekkverksnettet skjøtes fortløpende med Rørskjøter alternativt Rørkobling uten behov av innfestning på dekket. Rekkverksnettet kan heves og det skapes da en helt fri arbeidsyte for å legge ny overfalte, påstøpning med mer.

PRODUKTER
• Rekkverksnett Alu 3 m
• Rørskjøt
• Rørkobling
• Innfestning

hall_system_safetyrespect_0025

Tvinge stålbjelke fallsikring

Stålbjelketvinge

steel_beam_clamp_safetyrespect_013c

Å anvende stålbjelke som innfestning skaper frie yter på dekket for øvrige arbeidsmoment. Fallsikringen er da utenfor arbeidsyten. På stålbjelker med flens kan Stålbjelketvinge monteres for raskt å skape innfestning for fallsikring. Tvingen er konstruert med kjefter som griper tak om stålbjelke profilen. Stålbjelketvingen har intregrert feste for Stolpe 1,3 m. Rekkverksnett 2,6 L monteres direkte på stolpens rekkverkslås og kan med et enkelt håndgrep justeres i riktig høyde for å forenkle ulike arbeidsmoment.

PRODUKTER
• Stålbjelketvinge
• Stolpe 1,3 m

• Rekkverksnett 1,3 L, 1,95 L, 2,6 L

steel_beam_clamp_safetyrespect_5399

steel_beam_clamp_safetyrespect_5412steel_beam_clamp_safetyrespect_1