Fallsikringsløsninger

Fallsikring, tjenester og løsninger som skaper sikre byggeplasser. På følgende sider viser vi fallsikringsløsninger som er anpasset til ulike byggemetoder samt til gjeldene lover og regler. Vårt fokus som spesialist er å stå nære våre kunder og byggeprosjekt i hele byggeprosessen, fra fallsikringsanalyse og beregninger til opplæring, leveranse, montasje og oppfølging.

Ved å planlegge fallsikringen til ditt prosjekt i god tid, skapes forutsetninger for en kostnadseffektiv og sikrere arbeidsplass. Med moderne verktøy som CAD- og BIM-program får man underlag for å finne bedre løsninger. Montasjen kommer til å gå raskere og riktige produkter brukes til rett fase i prosjektet. Generelt er det bedre å prosjektere inn løsninger tidlig i prosjektet, da blir det både sikrere, og billigere. SafetyRespect har produkter og løsninger for alle ulike faser i byggeprosjektet.

En bra planlegning gir; rett produkt, i rett antall, til rett tid. Det innebærer at montasje kommer til å fungere optimalt. Å ha gode dokumentasjoner og instruksjoner som gjør ting lettere er viktig, da det er så mange forskjellige språk som prates på et byggeprosjekt.

Fallsikring byggeplass SafetyRespect_6716