Med SafetyRespect får du mer enn bare fallsikringsprodukter – du får en ekspert som er med deg gjennom hele prosessen. Vi hjelper deg med å få kontroll over fallsikringen i hver fase av byggeprosessen.

Fallulykker er en av de vanligste årsakene til skader og dødsfall i byggebransjen. Vår viktigste oppgave som fallsikringsekspert er derfor å beskytte liv. Med riktig kunnskap og smarte produkter er vi overbevist om at det er mulig å skape en positiv endring.

Vi tilbyr både fallsikring og fallsikringskurs for alle typer byggeprosjekter. Vi er med gjennom hele prosessen – vi foretar beregninger, utarbeider dokumentasjon,
leverer fallsikring og gjennomfører sikkerhetskontroller. Alltid med fokus på at du skal få den beste løsningen for ditt prosjekt.

Ettersom produktene lages i vår egen fabrikk og vi selv tar hånd om hele prosessen fra salg til montering og logistikk, er vi alltid nær deg som kunde. Målet vårt er å utvikle både produkter og arbeidsmetoder i takt med dine behov. Vi håper at du merker det i kontakten med oss – hver gang, i hver fase.

SafetyRespect - Fallsikringsekspert

OPPLÆRING

Å arbeide i høyden kan være farlig – derfor er det viktig å ha kunnskap om risikoer og hvordan de kan forebygges.

Gjennom kursene i SafetyRespect Academy får du lære mer om fallrisikoer og hvordan produktene våre skal brukes. De ulike kursene tar blant annet for seg lover og regler, teoretisk og praktisk kunnskap samt håndtering og kontroll av utstyret.

Som deltaker får du et digitalt sertifikat ved godkjent resultat. Du har alltid tilgang til sertifikatet og annen kursdokumentasjon i vår nettbaserte opplæringsportal.

SafetyRespect Academy – Kurser i personilg og kollektiv fallsikring

PERSONLIG FALLSIKRING

Personlig fallsikring brukes ved montering av den kollektive fallsikringen eller når man ikke har en annen fungerende fallsikringsløsning.

Vi har ferdige sett som er tilpasset ulike situasjoner i byggeprosjektet, for eksempel arbeid på tak, dekke eller fra en mobil plattform. Du kan også sette sammen din egen løsning fra vårt sortiment av frittstående produkter.

Samtlige produkter er tilpasset byggebransjen, holder høy kvalitet og oppfyller den sist oppdaterte EU-forordningen om personlig fallsikringsutstyr.

SafetyRespect personlig fallsikring

KOLLEKTIV FALLSIKRING

Ved byggearbeid som innebærer fallrisiko, skal man i første rekke velge felles sikringstiltak – kollektiv fallsikring.

Vi har et omfattende produktsortiment innen kollektiv fallsikring, og utvikler stadig nye løsninger som er tilpasset ulike byggemetoder. Produktene våre er brukervennlige, uten at det går på bekostning av sikkerheten.

Produksjonen foregår hovedsakelig ved vår egen fabrikk, noe som gir fleksibilitet, kontroll over kvaliteten og mulighet til å styre kapasiteten. Salg, utleie og montering av fallsikringsløsninger skjer via våre egne depoter. Alt dette gir nærhet til deg som kunde. Vi ser behovene dine og kan utvikle bedre løsninger for deg.

SafetyRespect kollektiv fallsikring