Arbeidsmiljø og ansvar

balconies_safetyrespect_6856

De viktigste bestemmelsene for arbeidsmiljø finnes i arbeidsmiljøloven. Det grunnleggende prinsippet er at arbeidsgiver og arbeidstaker skal samarbeide for å etablere et godt arbeidsmiljø. Som arbeidstaker, arbeidsleder eller arbeidsgiver har man et ansvar for hvordan arbeidsmiljøloven på en arbeidsplass følges og da er det viktig at alle kjenner til hvem som har ansvar for hva.

Arbeidslederen er arbeidsgiver sin stedfortreder og har et stort sikkerhetsansvar. Hvor stort ansvar kommer an på hvor mye kompetanse og myndighet personen har.

Arbeidstakeren må følge gitte forskrifter og skal anvende eksisterende sikkerhetsutstyr. Arbeidstakeren har rett til å avbryte arbeidet om arbeidet innebærer umiddelbar og alvorlig fare.