Flexsystem fallsikring for fasader og tak

Fallsikring for alle konstruksjoner av fasader och tak. SafetyRespect Flexsystem er utviklet for å kunne monteres i en mengde ulike situasjoner. For å skape en fri arbeidsyte kan Flex Fasadefeste anvendes som innfestning til fallsikring. Selve innfestningen prosjekteres Inn som da forenkler montasje av fallsikringen. Under arbeidet kan avstand mellom fasade og fallsikring enkelt justeres.

Ved takfot kan Flex Takfotfeste monteres som innfestning av fallsikring. Innfestningen gir et fritt arbeidsplan og avstanden mellom fasade og fallsikring kan justeres under arbeidets gang. Ved gavler kan Flex Gavelfeste monteres som innfestning, hvilket også gir fritt arbeidsplan.

Ved tak og fasadearbeider kan også Flex Hengeplattform monteres for å skape sikre arbeidsplan. Systemet er både raskt å montere og mer fleksibelt en tradisjonelle stillaser. Systemet er anpassningsdyktig for de fleste situasjoner. Montasje skjer i hovedsak av SafetyRespect i samråd med kunden. Hengeplattformen har typekontrollsertifikat for lasteklasse 2-3 (1,5-2 kN/m2) utstedt av RISE, Reasearch Institute of Sweden AB (akkreditert sertifiseringsorgan for oppgaven innen EØS) og garanterer att kravene i Produsentforeskriften § 4-1 til 4-4 er oppfylt.

Flexsystem fallsikring SafetyRespect

FLEXSYSTEM