FAQ – Spørsmål og svar

1. Hvordan skal jeg best sikre en åpning i veggen? Noen personer passerer daglig, så det må være en grind som kan åpnes.
Svar: Veggfeste 912121 festes på hver side av åpningen/veggen, rekkverksnett monteres på.
Hva er hensiktsmessig fallsikring ved heisåpninger?
Svar: Se ovennevnte løsning for vegg.

2. Hvilken fallsikringsløsning er hensiktsmessig ved vindusåpninger med lav brystning (vindu monteres ved senere tilfelle)?
Svar: Veggfeste 912121 festes på hver side av vindusåpningen. Montere justerbare rekkverk 913311 på festet. (Rekkverk finnes i ulike lengder og er teleskopiske). Dersom festet ønskes i vindusutsparingen benyttes rekkverksholder 360 art.nr 919010.

3. Hvilke alternative løsninger har dere for åpning i gulv/ sjakt?
Svar: Åpninger i gulv/dekke er en farlig situasjon som må sikres mot fall. Prinsippet er at åpningen skal betraktes som en åpen dekkekant.
Forslag 1: Benytt boltfot eller vertikalfeste, stolpe og rekkverksnett.
Forslag 2: Lag et dekke, Platåkonsoll 922116 og konsolltapp 912111 benyttes sammen for å skape et opplag for trebjelker. Dette skaper et underlag/dekke i sjakter og åpninger.

4. Hvordan unngår man farlig montasje ved dekkekanter på prefab?
Svar: De sikreste løsningene prosjekteres inn på ”skrivebordet”. Med innfestninger som integreres i reisverket ved prefab-produksjonen, f.eks sveisehylse 914009 med integrert stolpelås, elimineres risikofylt dekkekantmontasje. Alternativt kan man benytte feste, stolpe og rekkverksnett som monteres på prefab før innløftning.

5. Rekkverksnettet er i veien ved påstøpning av dekket, har dere tips til løsning?
Svar: Rekkverksnettet har innebygget funksjon for å kunne løftes trinnvis på stolpene til max 310 mm. Benytt støpebeskyttelse for boltfot 911109 for boltfoten.
Dersom det finnes søyler og det ønskes et fritt arbeidsområde uten innfestninger, kan man montere f.eks. veggfeste 912121 på søylene. Da henger rekkverksnettene, og skaper en fri arbeidsyte.

6. Har dere forslag til fallsikringsløsning ved hjørnemontasje?
Svar: Ved bruk av rekkverksholder 360 art nr 919010 minimeres behovet for antall innfestninger, samt stolper når vinkler eller hjørner skal monteres.

7. Hvilke alternative løsninger har dere for montasje på dekkekanten, der tradisjonell løsning med boltfot ikke er aktuell?
Svar: Forslag 1: Vertikalfeste 912118, denne innfestningen kan monteres med to ulike avstander til dekkekanten.
Forslag 2: Konsollfeste 912116 med påmontert boltfot. Konsollfestet er asymmetrisk, og kan derfor monteres med to ulike avstander til dekkekanten.

8. Vi har en stålkonstruksjon og kan ikke benytte hverken boltfot på hulldekket eller tvingeløsning, har dere forslag?
Svar: Forslag 1: Montere sveisehylse 914009 på konstruksjonen.
Forslag 2: Gjenge eller sveise pinnebolt på konstruksjonen, og benytte fasadefeste 914122.

9. Vi har en konstruksjon med stålsøyler på cc ca 6 meter. Kan innfestning gjøres på disse søylene for å unngå montering på dekket, da dette vil komme i veien for videre arbeider?
Svar: Montere fester på søylene og benytt våre rekkverksnett aluminium 3,0 m. Disse nettene kan skjøtes med rørskjøt, og behovet av innfestning på dekket er ikke nødvendig.

10. Vi har delvis fasadestillas montert. Kan man integrere fallsikringen og stillasen?
Svar: Ja, dere kan montere rekkverksholder kilekobling 919015 på stillasspiret, og låse fast rekkverksnett 2,6 L med rekkverkslåsen. NB! Observer evnt økt belastning på stillasen.

11. Vi skal montere Sandwichelementer som fasade på stålkonstruksjon. Hvordan kan man løse fallsikringen?
Svar: Vårt hallsystem er en løsning som monteres på søylene og klarer store spennvidder.

12. Hvilken transportinformasjon fra byggeplassen er viktig?
a. Hvilket tidspunkt skal godset losses.
b. Hvor på byggeplassen skal godset losses.
c. Hvem er kontaktperson på byggeplassen for ankommet gods. Navn og mobilnummer.

13. Hvordan vet vi at kunden får rett service av transportøren?
Svar: Vi er nøye med å formidle kundens krav til våre transportører. Å skape et godt samarbeide med lokale transportører som kjenner området, kravet og rutinene er en måte å sikkerstille leveringskvaliteten.

14. Hva er den beste transportmåten: Åpen bil, kranbil, lukket bil, liten bil eller varebil?
Svar: Valg av transportmåte avtales med kunden. Det er type gods, samt lossemuligheter som avgjør – f.eks. om det finnes kran eller truck tilgjengelig ved lossing.

15. Hvordan ser kostnadsbildet ut for transporter: Er det debitert pr time, fastpris eller pr km?
Svar: Oftest debiteres timepris for våre transporter, spesielt i byene.
Lengre distanser debiteres gjerne med faste priser, basert på godstype og lossested.

16. Hvordan godkjennes den midlertidige fallsikringen. 
Svar: Vår fallsikring oppfyller kravene ihht EN-13374 klasse A, og visse produkter klasse B. Midlertidig fallsikring skal ikke CE-merkes.

17. Leie eller eie fallsikring?
Svar: Vi tilbyr begge alternativer, enten direkte av oss eller via våre partnere.

18. Hva baseres leien på?
Svar: Vi leier ut materialet pr stk/dag. Meterpris benyttes kun til sammenlikning.

19. Byggdag eller kalenderdag?
Svar: Vi debiterer normalt per kalenderdag.

20. Hva er deres betalingsvilkår?
Svar: Løpende leie faktureres etterskuddsvis pr måned. Salg faktureres ved leveranse. 30 dager netto dersom ikke annet er avtalt.

21. Vi har sølt betong på stolper og rekkverksnett, hva skal vi gjøre?
Svar: SafetyRespect leverer rent og sikkert materiale, derfor må alt leieutstyr kontrolleres og rengjøres. Vi kontrollerer alltid returnert leiemateriale, og ekstra rengjøring debiteres ved behov. Mer info om dette finner du i våre Allmenne leiebetingelser.