Lover og normer

balconies_safetyrespect_1717x

I arbeidsmiljøloven finnes det regler om forpliktelser for arbeidsgiver og andre sikkerhetsansvarlige om å forebygge sykdom og ulykker i arbeidet. I denne loven slås det fast at arbeidsgiver skal sørge for at et komplett fallsikringsprogram finnes på plass for alle personer som utfører arbeide mer enn 2 m eller mer, eller der risiko for fall foreligger.

Det innebærer å identifisere fallrisiko situasjoner på arbeidsplassen, velge de produkter som egner seg best for oppgaven og også lære opp personalet for riktig bruk. Når arbeidsgiveren har gjort dette, er arbeidstakeren pliktig til å anvende innhentet utstyr, da risiko for fall finnes i samband med arbeidsoppgaver.

Arbeidstilsynet gir ut forskrifter som i mer detalj tar opp de krav og bestemmelser som kreves for arbeidsmiljø. For bygg og

anleggsarbeidet gjelder Byggherreforskriften FOR-2009-08-03-1028 og her beskrives det når fallsikring skal anvendes og hvordan det generelt skal være utformet.

I Europastandard EN-13374 angis tekniske krav og prøvemetoder for midlertidig fallsikringssystem på nybygg eller vedlikehold av bygg. Her finnes detaljerte krav på hvordan fallsikringen skal utformes og hvilke belastninger det skal tåle.