Etikett: prosjektere

Fallsikring byggeprosjekt Fridtjof nansensvei Colosseum Kvartalet

Fallsikring til prosjekt i Fridtjof Nansens vei 12, Colosseum kvartalet

Fallsikring byggeprosjekt Fridtjof nansensvei Colosseum Kvartalet

Vedal Entreprenør valgte SafetyRespect som leverandør av dekkesikring til sitt prosjekt i Fridtjof Nansens vei 12 i Oslo. Vedal valgte SafetyRespect først og fremst på pris, men også med god oppfølging fra SafetyRespect salg og prosjektleder Roy Pedersen som har prosjektert inn fallsikringsløsninger tidlig i prosessen, med løsninger som kan brukes i hele byggeperioden, best løsning for alle involverte parter.

Prosjektet blir et nytt og moderne kontorbygg på ca 20.000 m2 BTA. Det nye kontorbygget vil bestå av to kjelleretasjer med garasjeanlegg, to plan med næring- og restaurantlokaler samt seks etasjer med kontorarealer. Prosjektet omfatter også to mindre mellombygg inn mot tilstøtende eiendommer i henholdsvis Fridtjof Nansens vei nr. 14 og nr. 16.

Kontorbygget tegnes av Grape Architects. Bygget er tilpasset den kompakte tomten og de omkringliggende bygninger. Fasader uføres som en elementfasade med utvendig aluminiums kledning. I første etasje blir det store vindusflater ut mot Fridtjof Nansens vei og ut mot et nytt torg mellom det nye bygget og Colosseum kino.

Byggeprosjektet omfatter rivning av eksisterende bygg og oppføring av nytt kontorbygg med tilhørende utomhus arealer. I tillegg innebærer prosjektet opparbeidelse av fortau og vei til ny standard.

Prosjektet skal BREEAM-sertifiseres iht. BREEAM-NOR 2016, klassifisering «Very Good».


Publisert 20 april 2022.

Sveisehylse fallsikring stålkonstruksjoner

Sveisehylse på stålbjelke

welding_socket_safetyrespect_0080

Når stålbjelker anvendes i byggkonstruksjoner, kan Sveisehylse med integrert stolpelås prosjekteres inn som innfestning av fallskring. I disse tilfellene sveises sveisehylsen inn i henhold til instruksjon ved produksjonen av stålbjelkene. Etter at bjelken har blitt løftet på plass monteres Stolpe 1,3 m og Rekkverksnett 2,6 L. Montasje av fallsikringen blir både sikrere og raskere med en prefabrikert innfestning som denne.

PRODUKTER
• Sveisehylse
• Stolpe 1,3 m

• Rekkverksnett 1,3 L, 1,95 L, 2,6 L

welding_socket_safetyrespect_008c

welding_socket_safetyrespect_020c

Plasstøpt

casting_in_site_safetyrespect_04

Ved plasstøpt dekke finnes muligheten å prosjektere inn innfestninger for fallsikringen. Eksempelvis kan Innstøpningshylse med integrert stolpelås støpes inn i veggtopper, t.eks. i husgavler, heis- og trappesjakter. Deretter monteres Stolpe 1,3 m og Rekkverksnett.

For å kunne bygge fasader innenfra dekke kan forslagsvis Balkongfeste 10 gr monteres som innfestning, hvilket gir en helling på fallsikringen med ca. 10 grader.

På dekkekant kan Vertikalfeste monteres som innfestning, deretter Stolpe 1,3 m og Rekkverksnett.

For øvrige behov av fallsikring så som trapper, vindusåpninger med mer finns ulike løsninger som kan prosjekteres og støpes inn for å forenkle montasje av fallsikringen og skape sikre arbeidsplasser.

PRODUKTER
• Innstøpningshylse med armering
• Balkongfeste 10 gr
• Vertikalfeste
• Stolpe 1,3 m
• Rekkverksnett 1,3 L, 1,95 L, 2,6 L

socket_w_rebar_safetyrespect_0203

På veggtopper kan Innstøpningshylse med integrert stolpelås støpes inn i som innfestnig av fallsikring.

balcony_bracket_safetyrespect_2596

På dekkekant kan Vertikalfeste monteres som innfestning, deretter Stolpe 1,3 m og Rekkverksnett.