NÅ ER SAFETYRESPECT OGSÅ KVALITETSERTIFISERT I HENHOLD TIL ISO9001:2015. SERTIFISERINGEN OMFATTER VÅRE VIRKSOMHETER I SKANDINAVIA.

ISO9001

ISO 9001:2015 Er et Ledelsessystem for kvalitet. Målet med dette veiledningsdokumentet er å forklare den nye standardens hensikt angående dokumentert informasjon. ISO 9001:2015 gir organisasjonen økt fleksibilitet i hvordan man
velger å dokumentere sitt kvalitetsledelsessystem. Dette gjør at hver enkelt organisasjon lettere kan bestemme mengden dokumentert informasjon som trengs for effektiv planlegging, tilpassing samt
styring og kontroll av sine prosesser. Et kjennetegn for fremgangsrike foretak er kvalitet; kvalitet i det interne arbeidet, i relasjoner til kunder og i levererte produkter og tjenester.


Publisert 22 november 2017