2017-04-07 Safetyrespect og Urbanium Entreprenør inngår samarbeidsavtale


(Fra venstre daglig leder Bjørn Hroar Framstad hos Urbanium Entreprenør og Pål Thomassen hos Safetyrespect)

Safetyrespect og Urbanium Entreprenør inngår samarbeidsavtale på leveranse av fall/dekkesikring på alle Urbanium sine prosjekter i 2017 .