2016-12-22 VEIDEKKE OG SAFETYRESPECT INNGÅR PROSJEKT AVTALE PÅ BOLIGPROSJEKTET TIEDEMANNSFABRIKKEN PÅ LEVERANSE AV FALLSIKRING

Veidekke Entreprenør har fått i oppdrag å bygge to byggetrinn i boligprosjektet Tiedemannsfabrikken på Ensjø i Oslo. Prosjektet består samlet av 380 leiligheter. Her skal SafetyRespect levere dekkesikring til begge byggetrinn.

Tiedemannsfabrikken vil ligge stille og rolig til innerst i en blindvei omkranset av parkdrag, småhus og ny bebyggelse, med kort gangavstand til T-banestasjonene Ensjø og Hasle. Byggene med 2-, 3, og 4-roms leiligheter blir oppført i plass støpt betong, med fasader hovedsakelig av teglsteinplate kledning. Byggearbeidene innen grunn, tømmer, mur og betong skal utføres av Veidekkes egne fagarbeidere.

Veidekke har fokus på å skape sikre arbeidsplasser og ønsker å bruke SafetyRespect som en viktig partner i dette arbeidet.

SafetyRespect er en spesialist innen fallsikring. Vår styrke er å eie hele verdikjeden, fra produktutvikling via egen produksjon, og som spesialist og rådgiver skal vi hjelpe til under prosjektet med å levere riktige fallsikringsløsninger slik at alle arbeidere på prosjektet kommer trygt hjem hver dag, sier Pål Kenneth Thomassen, depotsjef i SafetyRespect i Oslo. Vi har fokus på riktige løsninger.

For SafetyRespect har økt oppdragsmengde ført til at vi vil utvide virksomheten i Norge og vil fra april tilby montasje og service ut mot prosjektene, så da har vi hele næringskjeden også i SafetyRespect Norge, avslutter en begeistret depot sjef Pål Kenneth Thomassen.


Fra venstre: Halvor Lindbach (Veidekke), Kaare Gilhus (Veidekke), Pål Thomassen (SafetyRespect) og Ted Olsson (SafetyRespect).

Kontaktpersoner på prosjektet for SafetyRespect
Pål Kenneth Thomassen, depotsjef i Oslo.
Pal.thomassen@safetyrespect.no
Ted Olsson, prosjektleder og fallsikringsrådgiver.
ted@safetyrespect.no

Kontaktpersoner på prosjektet for Veidekke
Anleggsleder Stian Lundberg Fredheim
Prosjektleder Kaare Gilhus