Tele2 Arena

Fallskydd SafetyRespect Tele2 Arena

SafetyRespect har levert all fallsikring til byggeprosjektet Tele2 Arena i Stockholm. Behov for sikring finnes her i mange ulike situasjoner. Alt fra åpne dekkekanter til trapper, sjakter, publikumsområder, avsperringer mm. Fallsikringen er integrert i konstruksjonen der innfestninger er prosjektert inn og montert av produsenten. Fortløpende under prosjektets gang har SafetyRespects personale vært behjelpelige med løsninger og sikkerhetskontroller av montert fallsikring.

Fallskydd SafetyRespect Tele2 Arena

Fallskydd SafetyRespect Tele2 Arena

Fallskydd Tele2 Arena

Fallskydd SafetyRespect Tele2 Arena

Fallskydd SafetyRespect Tele2 Arena

REFERANSER