Tagg: peab

Gothia Towers Göteborg

PEAB’s milliardprosjekt Gothia Towers i Göteborg har fordeler ved å bruke den innovative fallsikringen fra SafetyRespect. Vi prosjekterer frem fallsikringsløsninger sammen med PEAB for å sørge for godt arbeidsmiljø allerede på prosjekteringsstadiet. Vi leverer både spesialløsninger og standardsystemet. Gothia Towers bygger nå sitt tredje tårn, og bygger samtidig på det eksisterende East Tower. Alt skal være klart i januar 2015, og da øker antallet hotellrom med 500 til totalt 1200. Prosjektet benytter standardsystemet for dekkekanter, trapper og åpninger, samt sikringsskjermer for å fange opp fallende gjenstander.

FALLSIKRINGSLØSNINGER I PROSJEKTET

  • Fallsikring ved dekkekanter på HDF-Bjelkelaget med Boltfot, Stolpe 1,3 m og Rekkverksnett. Stor fordel ved å enkelt kunne justere Rekkverksnettet i høyden ved påstøpning.
  • Fallsikring med Tvinge, Stolpe 1,3 m, justerbare rekkverk i trapper. I spiraltrappen er det en spesialløsning med rekkverk.
  • Stålbjelketvinge på stålkonstruksjonen ved påbygging av det midtre tårnet.
  • Fasadefeste monteres på pinneskrue på stålet.
  • Ved åpninger brukes Veggfeste og Rekkverksnett med mulighet for å åpne.
  • På plattendekket er Innstøpningshylse levert til leverandøren for innstøpning, Fallsikringen er senere montert på plass.
  • Vi har levert og montert Hengeplattform på 100 meters høyde.
  • Prosjektering og løsninger med fallsikring på to nivåer på gangbroen mellom tårnene.

REFERANSER

Postterminal Rosersberg

SafetyRespect leverer all fallsikring til Sveriges største postterminal som bygges i Rosersberg av PEAB. Terminalen i Rosersberg er en del av Postens milliardinvestering i en ny terminalstruktur, og kommer til å ha 500-600 ansatte. Plasseringen i Rosersberg inntil stambanen gjør det mulig å transportere en stor del av volumene med tog istedenfor fly og bil. Bygget er i et tidlig stadie der konstruksjonen er under oppføring.

REFERANSER

Ikano Uddevalla

SafetyRespect leverer all fallsikring for dekkekanter og tak til PEAB for prosjekt Ikano på Östra Torp i Uddevalla. Innfestning og rekkverksnett er raske å montere noe som verdsettes av montørene samtidig som prosjektledelsen verdsetter at beskyttelsesnivået for medarbeiderne økes. Fallsikringssystemet er mulig å integrere med stillas noe som skaper sikre og bra løsninger da standardkomponenter kan benyttes for å løse umiddelbare behov.

REFERANSER