Etikett: justerbart feste

Fallsikring justerbart for haller for industri, sport og handel

Justerbart hallfeste

Fallsikring for haller for industri, sport og handel

Justerbart hallfeste brukes når fallsikringen må kunne justeres til ulike plasseringer under prosjektets gang. En startposisjon kan innstilles ved legging av takplater og justeringen gjøres enkelt ved hjelp av mutterdrager eller fastnøkkel når veggelement skal monteres, eller ved arbeid med takrenne e.l. Muligheten for justering gjør at sikkerheten kan holdes på samme høye nivå gjennom hele byggeprosessen.

SafetyRespects Hallsystem er en fallsikring utviklet for flate tak og tak med lav helning. Eksempler er hallbygg for industri, sport og handel. Systemet har flere innfestingsalternativ og klarer lange spennvidder mellom innfestingspunktene.

Hallbygg som oppføres har en relativ kort byggeprosess. Det er derfor viktig at den fallsikring som velges er rask å montere, kan prefabrikeres, er justerbar og gir en fullgod sikring ved takarbeider under hele byggeprosessen. Hallsystemet tar hensyn til de ulike arbeidsmomentene som skal utføres, og at respektive yrkeskategorier har fullgod fallsikring ved utføring av sine arbeidsoppgaver.

Systemet skaper en sikker arbeidsplass da montering av bæreplater, takisolering, tettesjikt m.m. utføres. Veggpaneler og fasadeelementer kan monteres med fallsikring på plass. Fleksibiliteten i både høyde- og sideledd skaper løsninger som tradisjonell fallsikring ikke klarer. Fallsikringen kan justeres/svinges hvilket muliggjør montering av takrenner e.l. ved takfot. Rekkverksnettene i aluminium festes på stolper med rekkverkslås og skjøtes løpende med rørskjøt eller kobling.

Fallsikringen festes på utsiden av søylene. Sveisemuttere leveres til leverandør av stammen og sveises på stålsøylene. Plassering av sveisemuttere prosjekteres i samråd med SafetyRespect. Med fallsikringen montert på søylene er arbeidsflaten helt fri for ulike arbeidsoppgaver som for eksempel å legge bæreplater, isolere eller legge tettesjikt. Sveisemutteren dekkes av platene, fasadepanelene m.m. når disse ferdigstilles.

PRODUKTER
• Hallfeste justerbart
• Rekkverksnett alu 3 m
• Sveisemutter (innfestning stål)
• Innstøpningshylse (innfesting betong)
• Stag 20 komplett
• Rekkverksholder kilekobling
• Dobbelkobling vridbar
• Rørskjøt

Fallsikring for haller for industri, sport og handel

Fallsikring justerbart for haller for industri, sport og handel

Fallsikring justerbart for haller for industri, sport og handel

Fallsikring for haller for industri, sport og handel

Innfestninger for fallsikring på hallbygg

Innfestningsalternativ som passer for både stål, betong og limtre.