Spesielle stillaskonstruksjoner

Kurs kollektiv fallsikring spesielle stillaskonstruksjoner

Opplæringen er et tilleggskurs i henhold til AFS 2013:4. Kurset gir dybdekunnskap om spesielle stillaskonstruksjoner som hengeplattformer og konsollstillaser. Du lærer også metoder for å arbeide sikkert ved montering og demontering, samt viktige egenskaper som påvirker montering, vesentlig endring og demontering.

Forkunnskaper: Generell eller særskilt stillasopplæring.
Kursvarighet: 4 timer.
Deltakere: Maks. 8 stk.
Sted: SafetyRespects lokaler.

Kurs kollektiv fallsikring hengeplattformer og konsollstillaser