Sikringsnett og sikringsskjerm

Kurs sikringsnett og sikringsskjerm

Montering og sikkerhet

Grunnleggende opplæring i hvordan sikringsnett skal monteres. Kurset omfatter begreper, definisjoner, klassifisering og konfigurasjoner av sikringsnett i henhold til EN1263-1 og -2, sikkerhetskrav ved montering og demontering samt hva som skal inkluderes i en inspeksjon. Praktiske momenter forekommer, men kurset er i hovedsak teoretisk.

Forkunnskaper: Nettkurs – introduksjon til fallsikring.
Kursvarighet: 4 timer.
Deltakere: Maks. 10 stk.
Sted: SafetyRespects lokaler.


Reparasjon, håndtering og logistikk

Grunnleggende opplæring i hvordan sikringsnett skal håndteres av enkeltindivider, hvordan de skal kontrolleres og hvordan reparasjon utføres. Kurset består av både teoretiske og praktiske momenter.

Forkunnskaper: Nettkurs – introduksjon til fallsikring.
Kursvarighet: 4 timer.
Deltakere: Maks. 8 stk.
Sted: SafetyRespects lokaler.