Redning

Redning med personlig fallsikring - SafetyRespect Academy

Hvordan redder du noen som har falt over en kant eller fra en konstruksjon? I henhold til arbeidsmiljølovens regelverk (AML) skal det finnes egen kompetanse til å gjennomføre redningen innen rimelig tid. Vi gir deg de nødvendige kunnskapene og teknikkene for å kunne evakuere forulykket eller gjennomføre selvevakuering.

Forkunnskaper: Personlig fallsikring, grunnkurs eller tilsvarende.
Kursvarighet: 8 timer.
Deltakere: Maks. 8 stk.
Sted: SafetyRespects lokaler (alternativt hos kunde).