Personlig fallsikring grunnkurs

SafetyRespect Academy – Kurser i personilg og kollektiv fallsikring

Introduksjon for deg som har arbeidsoppgaver i et miljø der personlig fallsikring er et krav. Kurset gir deg kunnskap om hvilke lover og regler som gjelder, samt hvordan du bruker ditt personlige utstyr.

Forkunnskaper: Netttkurs – introduksjon til fallsikring (inkludert).
Kursvarighet: 4 timer.
Deltakere: Maks 8 stk.
Sted: SafetyRespects lokaler (eller hos kunde hvis det ligger til rette for det).

Kurs personlig fallsikring