Lukkede rom

Personlig fallsikring for lukkede rom

Dette kurset er beregnet på deg som arbeider i lukkede rom som brønner, avløp, tunneler, kulverter eller sjakter. På kurset lærer du blant annet å forstå og foreta korrekte risikovurderinger, utføre arbeidet ergonomisk, evakuere forulykkede og bruke nødvendig sikkerhetsutstyr.

Forkunnskaper: Personlig fallsikring, grunnkurs eller tilsvarende.
Kursvarighet: 8 timer.
Deltakere: Maks. 8 stk.
Sted: SafetyRespects lokaler (alternativt hos kunde).

Personlig fallsikring for lukkede rom