Kompetent person

Periodiske kontroller personlig fallsikring

Dette kurset er beregnet på deg som skal gjennomføre de lovfestede periodiske kontrollene av bedriftens personlige fallsikringsutstyr i henhold til EN 365. Kurset gir deg kompetanse til å kontrollere seler, falldemperliner, støtteliner, tau, hjelmer, karabinkroker og annet utstyr som skal kontrolleres visuelt av kompetent person.

Forkunnskaper: Ingen.
Kursvarighet: 16 timer.
Deltakere: Maks. 8 stk.
Sted: SafetyRespects lokaler.