Innfestninger for hallbygg

hall_system_safetyrespect_1882c

Hallsystemet har flere ulike innfestningsalternativ som passer for både stål, betong og limtre. Innfestningen skjer enten mitt på eller på siden av bjelke, mellom to nærliggende stolper, direkte i trebjelke eller med innstøpningshylse. De tiltenkte festene kan enten boltes fast om de senere skal tas bort eller sveises fast som permanente fester for fremtidige vedlikehold av tak og fasade.

attachments_hall_system_safetyrespect

hall_system_safetyrespect_030055c

hall_system_safetyrespect_030046xx

hall_system_safetyrespect_0048xhall_system_safetyrespect_5371