Hengeplattform ved fasader og tak

flex_working_platform_safetyrespect_6120x

Ved tak og fasadearbeider kan Flex Hengeplattform monteres for å skape sikre arbeidsplan. Systemet er både raskt å montere og mer fleksibelt en tradisjonelle stillaser.
Systemet er anpassningsdyktig for de fleste situasjoner. Montasje skjer i hovedsak av SafetyRespect i samråd med kunden.

Hengeplattformen er typegodkjent som stillas av SP i lastklasse 2 og 3 ihht AFS 1990:12.

PRODUKTER
• Flex Hengeplattform
• Stolpe 1,3 m
• Rekkverksnett 1,3 L, 1,95 L, 2,6 L

flex_working_platform_safetyrespect_5738x

flex_working_platform_safetyrespect_0647

flex_working_platform_safetyrespect_0673x 

flex_working_platform_safetyrespect_9071

 

flex_working_platform_safetyrespect_2flex_working_platform_safetyrespect_1