Hallsystem med rett montasje

hall_system_safetyrespect_030046xx

SafetyRespect Hallsystem er fallskring utviklet for flate tak og tak med svak helling. Eksempel på dette er haller for industri, sport og handel. Systemet har flere innfestingsalternativer og har mulighet for lange spennvidder mellom innfestingspunktene. Hallsystemet består av rekkverksnett i aluminium samt smarte komponenter som gir rask og sikker montasje.

En vanlig byggmetode ved hallbygg er at veggelementer går forbi taket og skaper en gesims, det skaper da en innvendig avrenning til sluk. Hvis man ser til fallsikringen så kan en løsning med rett stolpe som monteres på innfestningen være det beste alternativet. Vi har flere ulike stolpeløsninger for å håndtere store spennvidder.

Hallbygg som settes opp har en relativt kort byggeprosess. Det er derfor viktig at den fallsikring som velges kan monteres raskt, kan prefabrikres, er justerbart og gir en fullgod fallsikring ved takarbeid under hele byggeprosessen. Hallsystemet tar hensyn til de ulike arbeidsmontene som skal utføres og respektive yrkeskategorier har fullgod fallsikring ved utførende av sitt arbeidsmoment.

Systemet skaper en sikker arbeidsplass da montasje av bæreplater, takisolering mm utføres. Veggpaneler og fasadeelementer kan monteres med fallsikringen på plass. Fleksibiliteten i både høyde og sideledd skaper løsninger som tradisjonel fallsikring ikke klarer. Fallsikringen kan justeres/svinges hvilket muliggjør montasje av hengebrygger eller lignende ved takfot. Rekkverksnettet i aluminium festes på søyler med rekkverkslåsen og skjøtes løpende med rørskjøter eller koblinger.

Fallsikringen festets på utsiden av søylene. Sveisemuttere leveres til produsenten av bæresystemet og sveises på stål søylene. Plassering av sveisemuttrene prosjekteres i samråd med SafetyRespect. Med fallsikringen montert på søylene er arbeidsyten helt fri for alle arbeid så som å legge bæreplater, isolering etc. Ingen synlige skader på ferdige yter som trenger å rettes på. Sveisemutteren dekkes av dekkplate, fasadepaneler mm, når disse ferdigstilles.

PRODUKTER
• Rekkverksnett Alu 3 m
• Stolpe 2,0 Alu
• Stolpe 2,5 Alu
• Sveisemutter (innfestning stål )
• Innstøpningsgods (innfestning betong )
• Formstag komplett
• Rekkverksholder kilekobling
• Rørskjøt
• Dobbelkobling vridbar
• Rekkverksholder svingbar

hall_system_safetyrespect_030050c

hall_system_safetyrespect_0048x

hall_system_safetyrespect_0129x

hall_system_safetyrespect_0039c

hall_system_safetyrespect_030055c

hall_system_safetyrespect_030033x

hall_system_safetyrespect_5371
INFÄSTNINGAR

attachments_hall_system_safetyrespect