Gothia Towers Göteborg

PEAB’s milliardprosjekt Gothia Towers i Göteborg har fordeler ved å bruke den innovative fallsikringen fra SafetyRespect. Vi prosjekterer frem fallsikringsløsninger sammen med PEAB for å sørge for godt arbeidsmiljø allerede på prosjekteringsstadiet. Vi leverer både spesialløsninger og standardsystemet. Gothia Towers bygger nå sitt tredje tårn, og bygger samtidig på det eksisterende East Tower. Alt skal være klart i januar 2015, og da øker antallet hotellrom med 500 til totalt 1200. Prosjektet benytter standardsystemet for dekkekanter, trapper og åpninger, samt sikringsskjermer for å fange opp fallende gjenstander.

FALLSIKRINGSLØSNINGER I PROSJEKTET

  • Fallsikring ved dekkekanter på HDF-Bjelkelaget med Boltfot, Stolpe 1,3 m og Rekkverksnett. Stor fordel ved å enkelt kunne justere Rekkverksnettet i høyden ved påstøpning.
  • Fallsikring med Tvinge, Stolpe 1,3 m, justerbare rekkverk i trapper. I spiraltrappen er det en spesialløsning med rekkverk.
  • Stålbjelketvinge på stålkonstruksjonen ved påbygging av det midtre tårnet.
  • Fasadefeste monteres på pinneskrue på stålet.
  • Ved åpninger brukes Veggfeste og Rekkverksnett med mulighet for å åpne.
  • På plattendekket er Innstøpningshylse levert til leverandøren for innstøpning, Fallsikringen er senere montert på plass.
  • Vi har levert og montert Hengeplattform på 100 meters høyde.
  • Prosjektering og løsninger med fallsikring på to nivåer på gangbroen mellom tårnene.

REFERANSER