Kategori: Referanser

Sjöjungfrun Malmö

140610_sjojungfrun_malmo_140814082840c

SafetyRespect leverer fallsikring til boligprosjektet Sjöjungfrun som har beliggenhet ved Västra Hamnen i Malmö er er nabo til World Trade Center. To huskropper med til sammen 187 leiligheter fordelt på 5-11 etasjer er under oppføring. Blant annet bruker de SafetyRespects Standardsystem bestående av Boltfot som innfestning i kombinasjon med stolper og rekkverksnett. I tillegg bruker de Vertikalfeste og konsoller for å skape sikre og gode løsninger om forenkler arbeidet. Prosjektledelsen og montørene er meget fornøyde med de brukervennlige løsningene og den gode servicen som SafetyRespect gir.

SafetyRespect fallskydd Sjöjungfrun Malmö

SafetyRespect fallskydd Sjöjungfrun Malmö

REFERANSER

Kungliga Musikhögskolan Stockholm

Fallskydd Kungliga Musikhogskolan

SafetyRespect har fått i oppdrag av NCC å skape en sikker arbeidsplass på Kungliga Musikhögskolan som er under oppføring. Akademiska Hus er oppdragsgiver for prosjektet som er på drøyt 20.000 kvadratmeter og inneholder lesesaler, øvningsrom og konsertsaler. SafetyRespect leverer hele konseptet med ”Kvalitetskontrollert Fallsikring” hvilket innebærer en kontinuitet av engasjement for dialog og løsninger for å skape en sikker arbeidsplass. Dette er ekstra viktig da byggeplassen er i stadig endring ettersom byggeprosessen skrider frem.

For å sikre vinduer med lav brystning benytter vi veggfester med justerbare rekkverk i stål. Dette er en løsning som er rask å montere og demontere, og det er enkelt for øvrige yrkesgrupper å utføre arbeider i vindusåpningene.

SafetyRespect fallskydd Kungliga Musikhögskolan Stockholm

SafetyRespect fallskydd Kungliga Musikhögskolan Stockholm

SafetyRespect fallskydd Kungliga Musikhögskolan Stockholm

REFERANSER

Knutpunkten Helsingborg

SafetyRespect fallskydd Knutpunkten Helsingborg

SafetyRespect leverer fallsikring til Knutpunkten i Helsingborg som er en av Sveriges mest trafikerte kommunikasjonsanlegg. NCC har fått i oppdrag å bygge ut med fem etasjer som skal bli kontor. For å beskytte trafikken nedenfor samt den underliggende ventehallens glasstak for fallende gjenstander er SafetyRespects sikringsskjermsystem montert på stillaset. Dette er utstyr som kompletterer SafetyRespects ordinære fallsikringssystem og benyttes for å fange opp fallende materiale og gjenstander (ikke personer), som kan innebære risiko for skader på personer eller gjenstander. Sikringsskjermsystemet finnes i tre utførelser hvorav dette er tilpasset montering på de fleste stillasfabrikat uten behov for kranløft, og med mulighet for å integrere SafetyRespects ordinære fallsikringssystem. Kunden er veldig fornøyd med fallsikringsløsningen

SafetyRespect fallskydd Knutpunkten Helsingborg

REFERANSER

Tele2 Arena

Fallskydd SafetyRespect Tele2 Arena

SafetyRespect har levert all fallsikring til byggeprosjektet Tele2 Arena i Stockholm. Behov for sikring finnes her i mange ulike situasjoner. Alt fra åpne dekkekanter til trapper, sjakter, publikumsområder, avsperringer mm. Fallsikringen er integrert i konstruksjonen der innfestninger er prosjektert inn og montert av produsenten. Fortløpende under prosjektets gang har SafetyRespects personale vært behjelpelige med løsninger og sikkerhetskontroller av montert fallsikring.

Fallskydd SafetyRespect Tele2 Arena

Fallskydd SafetyRespect Tele2 Arena

Fallskydd Tele2 Arena

Fallskydd SafetyRespect Tele2 Arena

Fallskydd SafetyRespect Tele2 Arena

REFERANSER

Gothia Towers Göteborg

PEAB’s milliardprosjekt Gothia Towers i Göteborg har fordeler ved å bruke den innovative fallsikringen fra SafetyRespect. Vi prosjekterer frem fallsikringsløsninger sammen med PEAB for å sørge for godt arbeidsmiljø allerede på prosjekteringsstadiet. Vi leverer både spesialløsninger og standardsystemet. Gothia Towers bygger nå sitt tredje tårn, og bygger samtidig på det eksisterende East Tower. Alt skal være klart i januar 2015, og da øker antallet hotellrom med 500 til totalt 1200. Prosjektet benytter standardsystemet for dekkekanter, trapper og åpninger, samt sikringsskjermer for å fange opp fallende gjenstander.

FALLSIKRINGSLØSNINGER I PROSJEKTET

  • Fallsikring ved dekkekanter på HDF-Bjelkelaget med Boltfot, Stolpe 1,3 m og Rekkverksnett. Stor fordel ved å enkelt kunne justere Rekkverksnettet i høyden ved påstøpning.
  • Fallsikring med Tvinge, Stolpe 1,3 m, justerbare rekkverk i trapper. I spiraltrappen er det en spesialløsning med rekkverk.
  • Stålbjelketvinge på stålkonstruksjonen ved påbygging av det midtre tårnet.
  • Fasadefeste monteres på pinneskrue på stålet.
  • Ved åpninger brukes Veggfeste og Rekkverksnett med mulighet for å åpne.
  • På plattendekket er Innstøpningshylse levert til leverandøren for innstøpning, Fallsikringen er senere montert på plass.
  • Vi har levert og montert Hengeplattform på 100 meters høyde.
  • Prosjektering og løsninger med fallsikring på to nivåer på gangbroen mellom tårnene.

REFERANSER

Postterminal Rosersberg

SafetyRespect leverer all fallsikring til Sveriges største postterminal som bygges i Rosersberg av PEAB. Terminalen i Rosersberg er en del av Postens milliardinvestering i en ny terminalstruktur, og kommer til å ha 500-600 ansatte. Plasseringen i Rosersberg inntil stambanen gjør det mulig å transportere en stor del av volumene med tog istedenfor fly og bil. Bygget er i et tidlig stadie der konstruksjonen er under oppføring.

REFERANSER

Swedbank HK Sundbyberg

Swedbank HK i Sundbyberg er under oppføring, og SafetyRespect leverer all fallsikring. SafetyRespect Stolpehylser med integrert stolpelås er sveiset på stålbjelkene, noe som skaper en trygg fallsikring og sikker arbeidsplass.

REFERANSER

Ikano Uddevalla

SafetyRespect leverer all fallsikring for dekkekanter og tak til PEAB for prosjekt Ikano på Östra Torp i Uddevalla. Innfestning og rekkverksnett er raske å montere noe som verdsettes av montørene samtidig som prosjektledelsen verdsetter at beskyttelsesnivået for medarbeiderne økes. Fallsikringssystemet er mulig å integrere med stillas noe som skaper sikre og bra løsninger da standardkomponenter kan benyttes for å løse umiddelbare behov.

REFERANSER

Facebook serverhall Luleå

facebook serverhall luleå

SafetyRespect har levert fallsikring til NCC ved byggingen av Facebook serverhall i Luleå. Oppdraget var den første av tre planlagte haller i området. Vi har vært delaktige i prosessen i et tidlig stadie, og prosjektert frem fallsikringsløsninger sammen med NCC for å sørge for et sikkert arbeidsmiljø. Vi leverte løsninger for både taksikkerhet og øvrige fallsikringsbehov om oppsto under byggeprosessen. Vi har i perioden ferdigstilt vår produktutvikling av fallsikring for hallbygninger i stål. Vår satsning på produktutvikling innenfor dette området begynner nå virkelig å bære frukter mener foretakets VD Per Ramberger.

Facebook serverhall er et prestisjeprosjekt som befester oss som en viktig leverandør. Prosjektet støtter vår ambisjon som Sveriges mest innovative og serviceorienterte foretak innenfor byggsikkerhet og fallsikring sier Per Ramberger, VD.

REFERANSER

Lulsundsberget Luleå

På Lulsundsberget i Luleå oppfører NCC to huskropper samt et parkeringshus. SafetyRespect leverer all fallsikringen til prosjektet der vi blant annet har løsninger som vertikalfester på forskalingskanten og konsollfester på dekkekantene.

REFERANSER