Kategori: Hallbygninger

Innfestning fallsikring for hallbygg som passer for både stål, betong og limtre

Innfestninger for hallbygg

Innfestning fallsikring for hallbygg som passer for både stål, betong og limtre

Hallsystemet har flere ulike innfestingsalternativer som passer for både stål, betong og limtre. Innfestingen skjer enten midt på eller på siden av bjelke, mellom to nærliggende søyler, direkte i trebjelke eller med innstøpningshylse. Festene kan enten boltes fast om de senere skal tas bort eller sveises fast som permanente fester for framtidig vedlikehold av tak og fasade.

Innfestning fallsikring for hallbygg som passer limtre

Innfestning fallsikring for hallbygg som passer for både stål, betong og limtre

Fallsikring for haller for industri, sport og handel

Hallsystem med rett montasje

Fallsikring for haller for industri, sport og handel

SafetyRespects Hallsystem er en fallsikring utviklet for flate tak og tak med lav helning. Eksempler er hallbygg for industri, sport og handel. Systemet har flere innfestingsalternativ og klarer lange spennvidder mellom innfestingspunktene. En vanlig byggemetode ved hallbygg er at veggelement går forbi taket og skaper en gesims. Vedrørende fallsikringen kan en løsning med rett stolpe som monteres på innfestingen være det beste alternativet.

Hallbygg som oppføres har en relativ kort byggeprosess. Det er derfor viktig at den fallsikring som velges er rask å montere, kan prefabrikeres, er justerbar og gir en fullgod sikring ved takarbeider under hele byggeprosessen. Hallsystemet tar hensyn til de ulike arbeidsmomentene som skal utføres, og at respektive yrkeskategorier har fullgod fallsikring ved utføring av sine arbeidsoppgaver.

Systemet skaper en sikker arbeidsplass da montering av bæreplater, takisolering, tettesjikt m.m. utføres. Veggpaneler og fasadeelementer kan monteres med fallsikring på plass. Fleksibiliteten i både høyde- og sideledd skaper løsninger som tradisjonell fallsikring ikke klarer. Fallsikringen kan justeres/svinges hvilket muliggjør montering av takrenner e.l. ved takfot. Rekkverksnettene i aluminium festes på stolper med rekkverkslås og skjøtes løpende med rørskjøt eller kobling.

Fallsikringen festes på utsiden av søylene. Sveisemuttere leveres til leverandør av stammen og sveises på stålsøylene. Plassering av sveisemuttere prosjekteres i samråd med SafetyRespect. Med fallsikringen montert på søylene er arbeidsflaten helt fri for ulike arbeidsoppgaver som for eksempel å legge bæreplater, isolere eller legge tettesjikt. Sveisemutteren dekkes av platene, fasadepanelene m.m. når disse ferdigstilles.

PRODUKTER
• Stolpe 2,5 m alu
• Rekkverksnett alu 3 m
• Sveisemutter (innfestning stål)
• Innstøpningshylse (innfesting betong)
• Stag 20 komplett
• Rekkverksholder kilekobling
• Dobbelkobling vridbar
• Rørskjøt

Fallsikring haller SafetyRespect Hallsystem

Midlertidig fallsikring hallbygg

Fallsikring for haller for industri, sport og handel

Fallsikring for haller for industri, sport og handel

Innfestning fallsikring for hallbygg som passer for både stål, betong og limtre

Innfestning fallsikring for hallbygg som passer limtre

Innfestning fallsikring for hallbygg som passer for både stål, betong og limtre

Innfestningsalternativ som passer for både stål, betong og limtre.

Fallsikring justerbart for haller for industri, sport og handel

Justerbart hallfeste

Fallsikring for haller for industri, sport og handel

Justerbart hallfeste brukes når fallsikringen må kunne justeres til ulike plasseringer under prosjektets gang. En startposisjon kan innstilles ved legging av takplater og justeringen gjøres enkelt ved hjelp av mutterdrager eller fastnøkkel når veggelement skal monteres, eller ved arbeid med takrenne e.l. Muligheten for justering gjør at sikkerheten kan holdes på samme høye nivå gjennom hele byggeprosessen.

SafetyRespects Hallsystem er en fallsikring utviklet for flate tak og tak med lav helning. Eksempler er hallbygg for industri, sport og handel. Systemet har flere innfestingsalternativ og klarer lange spennvidder mellom innfestingspunktene.

Hallbygg som oppføres har en relativ kort byggeprosess. Det er derfor viktig at den fallsikring som velges er rask å montere, kan prefabrikeres, er justerbar og gir en fullgod sikring ved takarbeider under hele byggeprosessen. Hallsystemet tar hensyn til de ulike arbeidsmomentene som skal utføres, og at respektive yrkeskategorier har fullgod fallsikring ved utføring av sine arbeidsoppgaver.

Systemet skaper en sikker arbeidsplass da montering av bæreplater, takisolering, tettesjikt m.m. utføres. Veggpaneler og fasadeelementer kan monteres med fallsikring på plass. Fleksibiliteten i både høyde- og sideledd skaper løsninger som tradisjonell fallsikring ikke klarer. Fallsikringen kan justeres/svinges hvilket muliggjør montering av takrenner e.l. ved takfot. Rekkverksnettene i aluminium festes på stolper med rekkverkslås og skjøtes løpende med rørskjøt eller kobling.

Fallsikringen festes på utsiden av søylene. Sveisemuttere leveres til leverandør av stammen og sveises på stålsøylene. Plassering av sveisemuttere prosjekteres i samråd med SafetyRespect. Med fallsikringen montert på søylene er arbeidsflaten helt fri for ulike arbeidsoppgaver som for eksempel å legge bæreplater, isolere eller legge tettesjikt. Sveisemutteren dekkes av platene, fasadepanelene m.m. når disse ferdigstilles.

PRODUKTER
• Hallfeste justerbart
• Rekkverksnett alu 3 m
• Sveisemutter (innfestning stål)
• Innstøpningshylse (innfesting betong)
• Stag 20 komplett
• Rekkverksholder kilekobling
• Dobbelkobling vridbar
• Rørskjøt

Fallsikring for haller for industri, sport og handel

Fallsikring justerbart for haller for industri, sport og handel

Fallsikring justerbart for haller for industri, sport og handel

Fallsikring for haller for industri, sport og handel

Innfestninger for fallsikring på hallbygg

Innfestningsalternativ som passer for både stål, betong og limtre.