Avansert redning

Avansert redning med personlig fallsikring

Effektive og sikre redningsteknikker er en forutsetning for å hjelpe en forulykket raskt og effektivt. På dette kurset går vi nærmere inn på avanserte redningssituasjoner. Deltakerne samarbeider gruppevis om å gjennomføre komplekse redningsaksjoner.

Forkunnskaper: Personlig fallsikring, grunnkurs eller tilsvarende.
Kursvarighet: 16 timer.
Deltakere: Maks. 8 stk.
Sted: SafetyRespects lokaler.