2016-06-03 SafetyRespect Norge har blitt godkjent i overensstemmelse med styringskravene i henhold til OHSAS 18001:2007

arbetsmiljocertifiering_160607x

OHSAS 18001 er en internasjonalt anerkjent standard som gjør deg i stand til å håndtere operasjonell risiko og jobbe mer systematisk for å møte krav i Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften. Å innføre et styringssystem for arbeidsmiljø (eller arbeidshelse og sikkerhet – “Occupational Health and Safety”), bidrar til at bedriften jobber mer systematisk med arbeidsmiljø og sikkerheten for medarbeiderne. Gjennom å avdekke mulige farer og risikomomenter kan virksomheten lettere forebygge skader og ulykker.

SafetyRespect beskytter liv gjennom å være spesialist innen fallsikring til byggebransjen.