2016-01-18 SafetyRespect är arbetsmiljöcertifierade enligt OHSAS 18001

160121_svecert_ohsas_18001

Lagstiftningen kring arbetsmiljö blir alltmer strikt och det blir allt viktigare för varje typ av organisation att förverkliga en bra arbetsmiljö. Det görs genom att säkerhetsrisker och arbetsmiljö granskas. Med hjälp av granskningen genomförs förbättringar av verksamheten, produkterna och tjänsterna. Det är viktigt att också visa anställda, kunder och andra intressenter att arbetsmiljön är god och ständigt förbättras.

OHSAS 18001 är en standard som ligger till grund för ett ledningssystem för arbetsmiljö. Ledningssystemet blir en struktur för hur organisationen arbetar med sina arbetsmiljöfrågor. Det omfattar uppföljning, utvärdering och redovisning av miljöarbetet. I standardserien ingår hittills en kravstandard, OHSAS 18001. Standardserien antas som nationella standarder av allt fler länder, däribland Sverige. År 2007 meddelade BSI att OHSAS 18001 hade accepterats i mer än 80 länder.

SafetyRespect AB är från och med 2016-01-18 arbetsmiljöcertifierade enligt OHSAS 18001.