2015-03-30 Allsidige Bygg valgte SafetyRespect for sikring under arbeid på Dal stasjon

150330_fallsikring_dalstasjon_1

Allsidige Bygg valgte SafetyRespect for sikring under arbeid på Dal stasjon. Her er det blitt benyttet Flex Hengeplattform. SafetyRespect Hengeplattform benyttes ved tak og fasadearbeider der stillaser av ulike grunner ikke er ønskelig eller mulig å bruke. Systemet er både raskere å montere, og mer fleksibelt enn tradisjonelle stillaser. En stor fordel med dette produktet er ulike justeringer avhengig av takvinkel og dekkekantens tykkelse. Hengeplattformen er typegodkjent som stillas av SP i lastklasse 2 og 3 ihht AFS 1990:12. Mer info finnes på produktsiden for Flex Hengeplattform, samt i vår brukermanual.